Rüyada Şeytan Görmek

Rüyada Şeytan Görmek

Adem evlâdının ezelî düşmanı olan rüyada şeytan görmek, hilekar, haris, kıskanç, din ve dünyaca düşmana delalet eder. 

Rüyada şeytan sanılan varlığı görmek, kötülüklere, günahlara, düşmanlığa çağrışım yapar. Bazen şeytan yalana, şöhrete; bazen de kıskançlığa, inanç zayıflığı anlamına gelir. Rüyada şeytan kimi zaman şaşkınlığa, mala gelecek zarara; kimi zaman kibre, iftira demektir. Bazen ise, yoldan çıkaran bir arkadaş olarak tanımlanır.

Rüyada şeytanı görmek, bid'at sahibi bir âlime, namazı terk etmeğe, yalana, hırsızlığa, günah kazanmaya ve uzun ömüre delâlet eder. Hile, hud'a, sihir, kıskançlık ve Hz. Âdem A.S.'ın hikâyesine kıyasla, karı - koca arasını açmaya delâlet eder.

Rüyada Şeytan Görmek ve Görmenin Anlamı ve Yorumu

Rüyada görülen şeytan, zayıf, hilekar bir düşman olarak tanımlanır. Kimi zaman da rüyada görülen şeytan unutkanlığı çağrıştırır. Bazen ise karı-koca arasını açmaya işaret sayılır. Rüyada görülen şeytan kimi zaman da, yalana, şehvete çağrışım yapar.

Bazen da şeytanlar, bina sahiplerine ve dalgıç gibi suya dalmaya, casuslara ve söz çalanlara delalet ederler.

Bazan da şeytanı görmek, kişinin arkasından aybını söylemeğe göz ve kaşla işaret ederek ta'netmeye delâlet eder.

Rüyada Şeytan Bağlamak, Bağladığını Görmek

Bir kimse rüyada şeytan sandığı birini bağlayıp onu hapsettiğini görse, rüya sahibinin nefsini terbiye edeceğine işaret eder.

Rüyada Şeytanın Dokunması

Eğer şeytan sandığı bir kimsenin kendisine dokunduğunu görür ise, rüyayı görenin faize dayalı işler yapacağına hükmedilir.

İmam Nablusi'ye göre bir kimse rüyada şeytanın kendisini düşürüp aklını gidererek saralı yaptığını görse, o kimse faiz yer. Eğer şeytanın kendisine dokunduğunu görse, o kimsenin ailesine iftira eden ve yoldan çıkarmaya çalışan bir düşmana delâlet eder. Eğer rüyayı gören hasta veya mahzun ise, onun iyileşmesine ve servete erişmesine delâlet eder.

Kendisine şeytanlardan bir tayfanın dokunduğunu gören kimse, Allalı-ü Teâlâ'yı anıyorsa, onun bir çok düşmanları onu şaşırtmayı ve helak etmeyi murad ederler, fakat buna kadir olamazlar.

Rüyada Şeytanla Arkadaş Dost Olmak

Şayet o kimse ile ahbaplık yaptığını görürse, rüyayı görenin eşine veya ailesine kötü iftiralarda bulunulacağına ve yuvasının dağılacağına işaret sayılır.

Rüyada kendinin şeytanların dostu olduğunu görmek, hayırsız, topluma zararlı bir kimse olmaya işarettir.

Şeytanın Üzerine Oturması

Bir kimse rüyada şeytanın kendi üzerine oturduğunu görse, rüya sahibinin dostu olan birisine iftira edeceğine ve dostunun mahvına neden olacağına işaret eder.

Şeytanın kendi üzerine indiğini gören kimse, iftira, yalan ve günah olan bir iş yapar.

Rüyada şeytanın kendi üzerine indiğini görmek, birine iftirada bulunmaya, yalan söylemeye veya günah işlemeye işarettir.

Rüyada şeytanın elini tutmak

Eğer şeytan ile el ele tutuştuğunu görürse, rüyayı görenin çevresindekileri kandırmaya çalışacağına ve onlara karşı her türlü dolaplar çevirip günahkâr bir kimse olduğuna hükmedilir.

Rüyada Şeytan ile Konuşmak, Konuştuğunu Görmek

Bir kimse rüyada şeytanla gizli konuştuğunu görse, rüya sahibinin düşmanlarından biriyle anlaşıp, sevdiği bir kimseye zarar vermek için çaba harcayacağına işaret eder. Ancak, buna gücünün yetmeyeceğine hükmedilir.

Bir kimse kendisini şeytanla gizli konuştuğunu görse, o kimse düşmanlarından birisiyle gizlice konuşur ve salih kişilerin kahır ve helâkında onlara yardımda bulunur. Ancak buna gücü yetmez. Eğer şeytanın kendisine bir şey öğrettiğini görse, o kimse düzme ve yalan bir söz söyler veya insanlara hile yapar yahut da yalan bir şiir okur.

Rüyada şeytanla gizlice konuştuğunu görmek, düşmanlarından biriyle gizlice konuşup, iyi kimselerin aleyhine düşmanla iş birliği yapmaya işarettir.

Rüyada Şeytanın Peşine Düşmek

Eğer şeytanın peşine düştüğünü ve ondan ayrılmadığını görürse, rüyayı görenin azıp, yoldan çıkacağına, işini, saygınlığını kaybedeceğine yorumlanır.

Rüyada Şeytanla Yatmak

Şayet bir şeytanla aynı yatakta yattığını görür ise, rüya sahibinin zina edeceğine işarettir.

Rüyada şeytanın kendine dokunduğunu görmek, ailesine iftira eden ve onu yoldan çıkarmaya çalışan bir düşmana; eğer rüyayı gören hasta veya kederli ise, sağlığına kavuşmaya ve servet sahibi olmaya işarettir.

Rüyada Şeytanı Kovmak, Şeytan Kovalamak

Bir kimse rüyada gördüğü şeytanı taşlayıp kovarsa, rüya sahibinin her muradının yerine geleceğine ve Allah'ın sevdiği kullarından olduğuna işaret eder. Borçlu bir kimse için rüyada şeytan kovalamak, rüyayı görenin rızkının bollaşacağına ve kısa bir zamanda borcunu ödeyeceğine yorumlanır. Şayet düşmanı olan kimse için rüyada şeytan kovmak, rüya sahibinin düşmanına kesin üstün geleceğine onu perişan edeceğine işaret sayılır.

Rüyada Güler Yüzlü Şeytan Görmek

Bir kimse şeytanı güler yüzlü olarak görse, rüya sahibinin aldanıp kanacağına, girişeceği işlerde zarar edip hastalanacağına işaret eder.

Rüyada Asık Yüzlü Şeytan Görmek

Eğer şeytanı asık yüzlü görürse, rüyayı görenin ibadetlerini yerine getirdiğine hükmedilir. Şayet rüyada şeytanı öldürdüğünü görürse, o kimsenin doğru yolu seçtiğine işaret sayılır.

İmam Nablusi'ye Göre Rüyada Şeytan Görmek Nedir?

Rüyada görülen şeytan, hilekar, haris, lakayt, din ve dünyaca düşmanıdır. Bazen şeytanı gören kimse, kafir, münafık yahut da kıskanç olur. Bazen de şeytan görmek, çoluk-çocuğa delalet eder. Şeytanı görmek ferahlık, yalan ve şehvete delalet eder. Nitekim şehvetin yalan ve şeytanlığa delalet etiği gibi.

Rüyada Şeytanın Takip Etmesi

Bir kimse 'rüyada şeytanın kendi arkasına düşüp onu takip ettiğini görse, o kimsenin düşmanı onun peşine düşer ve onu azdırıp, yoldan çıkarıp, ilim ve şöhretinden düşürür.

Rüyada Şeytanlara Başkanlık Etmek

Rüyada şeytanlara reislik ettiğini ve şeytanların da ona itaat ettiklerini gören kimse, reisliğe, şerefe, heybet ve şöhrete nâil olur ve düşmanlarım kahreder. Düşmanları da ona itaat ederler.

Bir kimsenin rüyada şeytanlara reislik ettiğini ve iblislerin de kendisine itaat ettiklerini görmesi, reisliğe, şerefe, heybet ve şöhrete nailiyete delâlet eder ve o kimse düşmanlarını kahra uğratır.

Rüyada şeytanlara başkanlık yaptığını, onların da kendine itaat ettiklerini görmek, şeref ve itibara, heybet ve şöhrete kavuşmaya, yönetici konumuna gelmeye ve düşmanları kahretmeye işarettir.

Rüyada şeytanı bağlamak

Şeytanları bağlayıp ve onları hapsettiğini gören kimse, yardım, kuvvet ve şöhrete nail olur. Rüyada şeytanları bağlayıp onları hapsettiğini görmek, yardım, kuvvet ve şöhrete delalet eder.

Rüyada Şeytanın Kendisin Yoldan Çıkarması

Rüyada şeytanın kendisini azdırıp yoldan çıkarıp, dehşet ve hayrette bıraktığını gören kimsenin, malına zarar ve ziyan erişir. Eğer bunu gören âmirse, azledilir.

Rüyada Şeytanın Elbiselerini Çıkarmak

Bir kimse şeytanın elbiselerini soyduğunu görse, o kimseye işlerinde düşmanı galebe çalar veya onu vesvese ve fitneye düşürür yahut o kimse memuriyetten ayrılır.

Rüyada Şeytandan Nefret Etmek

Rüyada şeytandan nefret ettiğini gören kimsenin, Allah'a itaat eden sadık bir mümin olduğuna ve dindeki kuvvetine delalet eder.

Rüyada Şeytandan Korkmak

Rüyada şeytanın kendisini korkuttuğunu gören kimsenin, Allah'ın velilerinden bir veli olduğuna ve Allah (C.C.)'ın onu korku ve şeytandan emin kıldığına delalet eder. Eğer rüyayı gören hasta veya mahzun ise, onun iyileşmesine ve servete erişmesine işarettir.

Rüyada Şeytanı Neşeli Görmek

Rüyada şeytanı sevinç, neşe ve ferah içinde görmek, rüya sahibinin nefsani arzularıyla meşgul olduğuna işarettir. Rüyada şeytanı mutlu ve neşeli bir şekilde görmek, nefsanî arzularına uyup, yanlış işler yapmaya işarettir.

Rüyada Şeytanı Düşman Kabul Etmek

Rüyada görülen şeytan zayıf bir düşmandır. Rüyada şeytanı düşman kabul ettiğini gören kimsenin, mütedeyyin olduğuna ve Allah (C.C.)'ın emirlerine itaat ettiğine delalet eder. Bazen de rüyada şeytan görmek, çoluk çocuğa işarettir. Şeytanı görmek ferahlık, yalan ve şehvete de işarettir.

Rüyada Kendisine Şeytanın Müdahale Etmesi

Rüyada kendisinin cismine şeytanın müdahale etiğini veya kendisini yuttuğunu gören kimse, deniz yolculuğunda ise, onun sıkıntı çekeceğine yorulur. Eğer kara yolculuğunda ise, ona kötülük, zarar, ziyan ve musibet dokunmasından korkulur.

Rüyada Şeytan Olmak

Rüyada kendisinin şeytan olduğunu gören kimse, insanlar ile eğlenir ve onlara eziyette bulunur veya yer altında olan su yolu ve lağımları düzene koyar. Şeytan rüyası, unutkanlığa delalettir.

Bir kimse kendisini rüyada şeytan olmuş görse, nesil ve mal ile rızıklanır. Hile ve hud'a ile düşmanlarına galip gelir. Zamanında kötülükle emreder, iyilikten de insanları men'eder.

Şeytan olduğunu görmek, Allah'ın rahmetinden uzaklaşmaya, şeytanın elinde oyuncak olmaya, halka eziyet vermeye, insanlarla alay etmeye, yer altı sularını veya atık suyollarını (lağımları) düzene koymaya işarettir.

Bazen rüyada şeytan olduğunu görmek, neslin çok olmasına ve mal ile rızıklanmaya işaret eder.

Rüyada Şeytan Öldürmek, Öldürdüğünü Görmek

Şeytanı öldürdüğünü gören kimse, hilekâr ve hilebaz insanlara hile yapar. Bu rüyayı gören salih ve iffetli kimse ise Allah'ın emrinden ümidini keser ve me'yus olur.

Rüyada şeytani düşman kabul ettiğini gören kimsenin, mütedeyyin olduğuna ve Allah (c.c.)'in emirlerine itaat ettiğine işarettir.

Şeytanı öldürdüğünü gören kimse, hilekar ve hilebaz insanlara hile yapar.

Rüyada Şeytanla Savaşmak

Rüyada şeytanla güreştiğini ve onu mağlup ettiğini görmek yahut şeytan la savaşmak, düşman üzerine galip gelmeye, şan ve şöhrete delâlet eder. Bazı kere de rüyada şeytanı görmek, ferahlık, yalan ve şehvete delalet eder. Nitekim şehvetin yalan ve şeytanlığa delalet ettiği gibi.

Rüyada Şeytanın Bir Şey Öğretmesi

Rüyada şeytanın kendine bir şey öğrettiğini görmek, halka hile yapmaya, uydurma ve yalan bir söz söylemeye işarettir.

Rüyada Şeytan Taşlamak, Taşladığını Görmek

Bir kimsenin rüyada şeytana taş attığını görmesi, düşmana karşı zafer bulmaya ve güzel amel işlemeye delâlet eder. Şeytana küçük taşlar attığını görmek, borçtan kurtulmaya, namaz ve oruç borcunu yerine getirmeye işarettir.

Şeytan taşladığını görmek, düşmana galip gelmeye, iyi ameller işlemeye, borç ödemeye, sakıncalı teklifleri reddetmeye, nefsinin olumsuz isteklerini yerine getirmemeye işarettir. Rüyada hacıların Mina'da cemrelere taş attıklarını (şeytan taşladıklarını) görmek, halkın kötülere ve kötülük odaklarına karşı topluca tavır almalarına, fitne ve bozgunculuk çıkaranlara karşı birlikte hareket etmelerine işarettir.

Rüyada şeytana atılan taşlardan birini yediğini görmek, yetim malı yemeye işarettir.

Rüyada şeytan görmek, vurdumduymaz, dünyaya karşı hırslı, kıskanç, hilekar bir düşmana veya kişiyi taat ve ibadetten alıkoyan çoluk çocuğa işarettir.

Rüyada şeytan avlamak

Rüyada görülen şeytanlar, casuslara, söz dinleyip bunu başkalarına aktaranlara, dalgıçlara ve bina sahiplerine işarettir. Rüyada şeytan avlamak kötü insanlardan korunmaya işaret etmektedir. İslami rüya tabircilerine göre rüyada şeytan avlamak, kötülere karşı etkin bir mücadele vermeye; yardım, kuvvet ve şöhrete işarettir.

Rüyada Şeytan Bıçaklamak

Bazen rüyada şeytan görmek, unutkanlığa, yalana, şehvete ve ferahlığa işaret eder. Rüyada şeytan bıçaklamak, düşmana galip gelmeye ve iyi bir ün yapmaya işarettir.

Eğer rüyada şeytanı bıçaklayıp onu mağlup ettiğinizi görürseniz, bazı tehlikeleri, zorlukları ve kötülükleri aşmak için yeteri kadar güce sahip olduğunuza yorumlanır.

Rüyada şeytan dövmek

Şeytan dövmek, birtakım tehlikeleri, zorlukları ve kötülükleri aşmak için yeteri kadar güce sahip olacağınız anlamındadır. Rüyada şeytan dövmek, rüya sahibi için yardım göreceğine, kuvvet ve şöhrete nail olacağına yorumlanır.

Rüyada şeytan görmek; zahmetli bir iş sonucunda alınacak yüksek miktarda paraya işaret eder. Eğer rüyada şeytanı mağlup ettiğinizi görürseniz, bazı tehlikeleri, zorlukları ve kötülükleri aşmak için yeteri kadar güce sahip olduğunuza yorumlanır.

Rüyada Şeytan Yakmak, Yaktığını Görmek

Rüyada şeytanı yaktığını görmek, düşmana galip gelmeye, iyi ameller işlemeye, borç ödemeye, sakıncalı teklifleri reddetmeye işarettir. Ayrıca şeytan yakmak fitne ve bozgunculuk çıkaranlara karşı birlik olmaya işarettir.

Rüyada Şeytan Hissetmek, Hissettiğini Görmek

Rüyada şeytan hissetmek, kendine aşırı tutkun olmaya, her türlü kötülüğe ve kötülük odaklarına işarettir. Bazen şeytan hissetmek ikiyüzlü ve kıskanç kimselerden sakınmaya, kaş ve göz işaretiyle birini aşağılamaya veya onun ayıbını başkalarına söylemeye işaret eder.

Samimi bir Müslüman, rüyada şeytanı hissederse, bu rüya, onun güçsüz, zavallı bir düşmanına işaret eder.

Rüyada şeytanın uğraşması

Yalan ve şehvete, sahte mutluluklara, her türlü kötülüklere ve kötülük odaklarına işarettir. Rüyada şeytanın uğraşması sahtekâr, aşırı hırslı, kıskanç ve mağrur, laubali ve kendisine her iki dünya için zararlı olan düşmana alamet etmektedir.

Rüyada Şeytanların Kuşatması

Rüyada şeytanın (şeytanların) kendini kuşattığını görmek, hırsızların rüya sahibinin bir şeyini çalmasına veya halkın haksız yere onun gıybetini yapmasına işarettir.

Maddelerle Rüyada Şeytan Görmek Nedir?

 1. Onu görmek inançsız, ikiyüzlü ve kıskanç olmaya,
 2. Şeytan, samimi Müslüman için güçsüz ve aciz bir düşmana;
 3. Onunla düşüp kalktığını görmek faiz yemeye ve diğer kötü fiilleri işlemeye;
 4. Şeytanı üzgün ve öfkeli görmek yahut ona buğzetmek Allah-u Teâlâ'nın rızasını kazandıracak işleri işlemeye ve düşmanına galip gelmeye;
 5. Onu mutlu ve neşeli görmek nefsani arzularıyla meşgul olmaya delalet eder.
 6. Rüyada şeytan görmek amaçlarınıza ulaşmak için yaptığınız kötülüklere ve hilelere artık son vermelisiniz anlamındadır.
 7. şeytanla konuşmak; yalancı ve dost görünüşlü bir düşmanla karşılaşmaya,
 8. şeytandan bir şey almak; düşmandan zarar görmeye,
 9. şeytana bir şey vermek; düşmana kötülük yapma şansı vermeye,
 10. şeytan tarafından öpüldüğünü görmek; haram yollardan kazanç elde etmeye,
 11. şeytanla kavga etmek ve onu yenmek; düşmanlarla mücadele edip zafer kazanmaya işarettir.

Rüyada şeytan kadın görmek amaçlarınıza ulaşmak için yaptığınız kötülüklere ve hilelere artık son vermelisiniz anlamındadır.(Diyadinnet)

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.