Rüyada Güneş Görmek

Rüyada Güneş Görmek

Rüyada güneş görmek, yaptığınız işte makamınızın daha çok artacağını, başarılı olmaya, mülk sahibi olmaya işarettir. İş hayatında gerçekleşecek olan birtakım değişiklikler, başarı elde etmenize neden olacak.

Rüyada güneş işte, aşkta başarıdır. Çok güzeldir. Güneş, zenginliğin ve mutluluğun işaretidir.

İslami Rüya Tabirlerinde Güneş Görmenin Anlamı ve Yorumu

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada güneş görmek anlamını sekiz madde ile açıklamıştır. Bunlar:

  1. Yönetici
  2. Büyük hakim
  3. Reis
  4. Rızk
  5. Hakimin adaleti
  6. Menfaat
  7. Geleceği parlak ve güzel iş.

Rüyada güneş görmek, devlet başkanına, babaya, anneye, mal ve mülke veya sadık bir eşe işarettir. Bazen de güneş, bolluk ve berekete, hayatın devamı için gerekli sebep ve unsurlara işarettir.

Cabir Mağribî: Güneş ve Ay'da görülen her türlü noksanlık anne, baba ve kardeşlere yorulur. Rüyada "Güneş" babaya, "Ay" anneye, "yıldızlar" da askerlere... ["Bir zamanlar Yusuf, babasına demişti ki: Babacığım! Ben (rüyamda) on bir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederlerken gördüm."

Güneşe secde etmek; söz sahibi birinin size şefkat göstereceğine, yanına alacağına, iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine ve bulunduğunuz yerin halkının adalet ve insafla yönetileceğine yorumlanır.

Hz. Danyal (a.s): Güneş, hâkime veya büyük bir kimseye işarettir.

Rüyada görülen güneş, gücü, kudreti, büyüklüğü çağrıştırır. Kimi zaman ise, ailede babayı, yönetimde devlet başkanını, ticarette altını, din dünyasında büyük bir bilgin zatı ve duygu dünyasında da eşsiz güzel bir kadını simgeler. Bazen sevinç duymaya, üzüntüye; bazen de, haber almaya, işaret eder. Kimi zaman ölümün yaklaştığına, zenginliğe; kimi zaman da, hastalığa çağrışım yapar.

Rüyada bir kimse güneşe ibadet ettiğini görse, o kişinin isyankâr olacağına işarettir. Güneşin gece doğduğunu görmek ise, rüyayı görenin sıkıntıdan bolluğa kavuşacağına hükmedilir. Bazen da bu rüya tamamen aksi olarak yorumlanır. Kimi zaman da güneşi görmek, rüya sahibinin kıskanılmasına işaret eder. Bu rüya Hz. Yusuf un kıssasını çağrıştırır.

Rüyada güneş doğması

Güneşin doğduğunu görmek; hacetinizin reva olacağına, battığını görmek ise, bunun aksine tabir edilir. Güneşin kendi evinde doğduğunu görmek, akrabadan biriyle evlenmeye işarettir.

Bekar bir kimse rüyada, güneşin kendi evinde doğduğun görse, rüya sahibinin hısımlarından biriyle evleneceğine işaret sayılır. Eğer güneşin başka bir evde doğduğunu görürse, rüya sahibinin o ailenin fertlerinden biriyle evleneceğine hükmedilir.

Evli bir kimsenin güneşin doğduğunu kendi evinde görmesi, o kişinin bir çocuğu doğacağına ve bu çocuğun hayırlı bir evlat olacağına işarettir. Kısır bir ailenin bu tür bir rüyayı görmesi ise, kendilerine bir evlâtlık alacaklarına yorumlanır.

Rüyada Güneşin Batıdan Doğması

Hasta bir kimse rüyada güneşin batıdan doğduğunu görse, o kişinin kısa bir zamanda iyileşeceğine işaret sayılır. Rüyada ay ile güneşin üstüne doğduklarını görmek, anne ve babanın rüya sahibinden hoşnut olduklarına hükmedilir. Eğer güneşle ayın ışıklan solgunsa ana ve babanın rüyayı görene dargın olduklarına yorumlanır.

Bir kimse rüyada güneşin battıktan sonra hemen doğduğunu görse, rüya sahibinin bulmaktan umudunu kestiği kaybolan bir şeyini bulacağına işaret sayılır. Veya bozulan işinin yeniden düzeleceğine hükmedilir. Eğer yakınını kaybeden biri bu tür bir rüyayı görürse, o kişinin kaybetti sandığı kimseye kavuşacağına bir işarettir.

Rüyada güneşin karardığını görmek, rüya sahibinin aile ferdinden hatırı sayılan birinin hastalanacağına işarettir. Güneşin aniden kaybolduğunu görmek ise, böyle bir kişinin öleceğine yorumlanır. Bazen da rüya sahibinin işini kaybedeceğine hükmedilir. Bir kimse güneşi yatağında görse, rüyayı görenin yakın bir zamanda bir hastalığa yakalanacağına işaret eder. Rüyada güneşle ay ışığım bir arada görmek ise, rüya sahibinin sevdiği ile buluşacağını gösterir.

Rüyada Güneş sarardığını görmek

Rüya sahibinin bulunduğu çevrede ünlü bir kişinin hastalanacağına yorumlanır. Ya da bir salgın hastalığın yayılacağına hükmedilir.

Rüyada güneşi tuttuğunu, güneşin kendinin olduğunu, kendinin güneş olduğunu, güneşin yörüngesinde bulunduğunu veya güneş gibi çevresine ışıklar saçtığını görmek, ehil kimse için bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebelere, ehil olmayan kimse için büyük hayırlara, itibar ve saadete işaret eder.

Sadece güneş ışığını görmek; yukarıdaki tabirin aksine işarettir.

Güneşi yakalamak veya onu kendi mülkiyetiniz altına almak; büyüklük elde edeceğinize veya söz sahibi biriyle akraba veya dost olacağınıza yorulur. Güneşi olduğu gibi elinde tuttuğunu görmek, sıkıntılardan kurulmaya işarettir.

Güneşle savaşmak; söz sahibi birinin sizinle husumet edeceğine...

Güneş veya Ay'ın yerinde oturduğunu görmek; nüfuz sahibi biri olacağınıza ve memleket işlerinin idaresini üstleneceğinize...

Işığı olmayan güneşi yakalamak; üzüntülerden kurtulacağınıza...

Güneşin karanlık olduğunu ve kendi yörüngesinde olmadığını görmek; söz sahibi birinin, işlerinde size ihtiyaç duyacağına işarettir.

Güneşi görmenin altı tabiri vardır: Yönetici, imam, başkan, aydınlık, yaşlı kadın ve koca.

Güneşe secde ettiğinizi görmek; çocuk sahibi olmayı arzuluyorsanız, bu arzunuzu elde edeceğinize...

Güneşi kucağınıza aldığınızı veya güneşin yanınıza düştüğünü görmek; saygınlığınızın artacağına...

Güneşin ışıdığını ve sıcaklığının kimseye bir zarar vermediğini görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların asayiş içinde yaşayacaklarına...

Güneşin ışıdığını ve sıcaklığının insanlara zarar verdiğini görmek; bölgede yaşayan insanların söz sahibi birinden zarar göreceklerine yorulur.

Maddeler Halinde Rüyada Güneş Tabiri

Güneş tutulması görmek; kötüye işarettir.

Güneşin yeryüzüne inmesi, halkın yöneticilerden fayda ve menfaat görmesine işarettir. Rüyada güneş ışıklarının her yeri kapladığını görmek, umumi bolluk ve sevince alamettir.

Güneşin kendini yaktığını görmek, devlet tasarrufundan veya bir devlet görevlisinden gelecek zarara işarettir.

Güneş'in evinize ışıl ışıl ışıdığını görmek; akrabalarınızdan bir kıza talip olacağınıza...

Bulut veya herhangi bir şeyin Güneş ışığını kapattığını görmek; insanlar arasında söz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza, ama durumunuzun kötüye gideceğine...

Kararan Güneş'in aydınlandığını görmek; hüküm sahibi kimsenin hastalanacağına, ama hastalıktan çabuk kurtulacağına...

Güneşin aydınlandığını görmek; bir kabahat veya günahın ortaya çıkacağına...

Rüyada güneş, Ay ve yıldızların bir yerde toplandıklarını görmek, hepsini yakalamak ve ışıklarını almak; dünyaya egemen olacak ve tüm hükümdarları kendisine boyun eğdirecek hükümdara...

Güneşi altın parlaklığında doğarken görmek; çok güzel bir olayla karşılaşacağınıza...

Güneşin kızıl olarak doğduğunu görmek; sıkı bir çatışmayla karşılaşacağınıza ve bu çatışmaya son vermeniz gerektiğine...

Güneşi açık bir havada parlarken görmek; iyi ve hoş vakit geçireceğinize...

Güneşi gökyüzünde kızıl halde görmek; zor günler geçireceğinize...

Güneşin odanıza ışıdığını görmek; evde iyi zaman geçireceğinize...

Güneşin sudaki yansımasını görmek; sahte bir mutluluk yaşayacağınıza veya boş bir vaatle karşılaşacağınıza...

Güneşi bulutların arkasına girerken görmek; geçici bir sıkıntı yaşayacağınıza...

Güneşin sağa sola gidip geldiğini veya düşüp kalktığını görmek; yakın zamanda bir faciayla karşılaşacağınıza işarettir.

Güneşe sahip olmak, onun üzerinde bulunmak, onu kucaklamak ve benzeri rüyalar, devlet ve devlet adamlarıyla kurulacak yararlı ilişkiye, faydalı münasebete ve o nispette ciddi sorumluluklar üstlenmeye işarettir.

Güneşle konuşmak, makam ve rütbeye işarettir.

Güneşin düşmesi, musibete işarettir.

Rüyada güneşin sallandığını görmek, devlet yönetiminde zaaf ortaya çıkmasına, devleti yönetenlerin ciddi bir durumla karşılaşmalarına işarettir.

Güneşin batıdan doğduğunu görmek, ayıp bir iş yapmaya, büyük olayların habercisi olan bir alâmetin ortaya çıkmasına işarettir. Bazen güneşin batıdan doğduğunu görmek, hayret edilecek bir durumun başa gelmesine işarettir.

Rüyada güneş batarken görmek

Güneşin battıktan sonra tekrar doğduğunu görmek, ümit kesilen bir işte başarılı olmaya işarettir. Eğer güneşin battığını gördüyseniz, birtakım kararlar almadan önce çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Güneşin parlak doğup, batıdan gene parlak batması, o bölge insanları için hayra işaret eder.

Güneşin gökten inerek yanma geldiğini veya bizzat güneşin yanına gittiğini görmek, devlet başkanına yakın olmaya işarettir.

Güneşin büyüyüp, şavkının arttığını görmek, devletin gücüne, bol mala ve dünyalığa işaret eder. Güneşin gökyüzünde döndüğünü görmek, devlet veya hükümet başkanının hür ve güçlü iktidarına işarettir.

Gün batımı; bir ömrün akşamladığı vakte işaret eder. Akşamüzeri gurubu seyretmek, buruk sevinçlere işarettir.

Güneşte yanıp, gölgeye gelerek oraya oturduğunu görmek, gam ve kederden kurtulmaya işarettir.

Rüyada gölgede üşüyüp, güneşin altına giderek ısındığını görmek, yoksulluktan kurtulmaya işarettir.

Bir kimse rüyada güneşin kendini yaktığını görse, rüya sahibinin kara sevdaya tutulacağına hükmedilir. Eğer hamile bir kadın rüyada güneşin ışıklarını karnına vurduğunu görse, rüya sahibinin bir erkek çocuğu doğuracağına ve bu çocuğun onlara şeref kazandıracağına yorumlanır. Şayet güneşi yıldızlarla beraber görse, rüya sahibinin düşmanlarına karşı üstünlük sağlıyacağına işaret eder. Bazen da rüya sahibinin büyük sıkıntılarla karşı karşıya geleceğine yorumlanır.

Rüyada Güneş Görmek Nasıl Yorumlanmalıdır?

Rüyada güneş görmek, erkek çocuğunun doğmasına; bir kadının rüyasında güneşi taşıması onun evlenmesine işarettir.

Devlet başkanı, halife, baba, mal, mülk güzel kadına, Bolluk ve berekete, hayatı devam ettiren ana sebep ve unsurlara, Güneşin evde doğduğunu görmek akrabadan biriyle evlenmeye, Güneşin yeryüzüne inmesi, yönetimden halkın fayda görmesine, Güneşin yakması devletin tasarrufundan yahut bir görevlisinden gelecek zarara, Güneş ışıklarının her yere kaplaması umumi bolluk ve sevince, , Güneşin düşmeyi musibete, Batıdan doğması ayıp bir iş yapmaya yahut büyük olayları haber veren bir alamete, Güneşin parlak doğup, batıdan gene parlak batması o bölge insanları için hayra, Güneş batımı, bir ömrün akşamladığı vakte, Akşamüzeri gurubu seyretmek buruk sevinçlere, Güneş bazen güç ve kuvveti yanında zulmü ve gadri de olan kimseye delalet eder.Diyadinnet)

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.