İstanbul’da Gezilecek Yerler!

İstanbul’da Gezilecek Yerler!

İstanbul’da gezilecek yerler nerelerdir? İstanbul’da gezilecek en güzel tarihi ve turistik yerleri okurlarımız için derledik. İstanbul’da biraz huzur biraz da maneviyat arayanlar için gezilecek birbirinden güzel yerler.

İstanbul birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, başkentlik yapmış, çağ açıp kapatmış; doğal güzellikleri, parkları ve bahçeleri, çeşmeleri, camileri, çarşıları, müzeleri, sarayları ile dünyanın göz bebeği bir şehir. Binlerce tarihî eserin sergilendiği dünyanın en büyük açık hava müzesi İstanbul’da gezilecek tarihi ve turistik yerleri okurlarımız için derledik. 

İstanbul; Roma ve Osmanlı dönemine ait saray, cami, tekke, türbe, çarşı, çeşme, hisar gibi binlerce tarihî eserin sergilendiği dünyanın en büyük açık hava müzesi gibidir.

Köklü bir tarihe, medeniyete, kültüre sahip olan ve nihayetinde Türk izlerinin nakşedildiği, İslam mührünün vurulduğu İstanbul keşfedilmeyi bekliyor.

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/istanbul.jpg
Yahya Efendi Dergahı’ndan Boğaziçi ve Çamlıca’ya Bakış - İstanbul Bosphorus (Beşiktaş)

İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER - İstanbul Attractions

İstanbul’da gezilecek tarihi ve turistik yerler nereler? İstanbul’da gezilecek en güzel yerler... (Top tourist attractions in Istanbul.)

1. EYÜP SULTAN CAMİÎ (Eyüp Sultan Türbesi) - Eyup Sultan Mosque

Eyüp Sultan Camiî ve ilçesi, ismini Peygamber Efendimiz’in sahabisi Ebû Eyyûb el-Ensârî’den (r.a.) alır. Halk arasında “Eyüp Sultan” olarak meşhur olan ve şehre hakiki değerini veren bu güzide sahabi, caminin hemen yanıbaşındaki türbede medfundur.

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/eyup_sultan_camii.jpg
Eyüp Sultan Camiî - Eyup Sultan Mosque (Eyüpsultan)

Eyüp Sultan, Peygamber Efendimiz’in hadis-i şerifinde methettiği askerlerden olabilmek arzusuyla Emevilerin 668-669 yılında gerçekleştirdiği İstanbul kuşatmasına katıldı ve İstanbul surları önünde şehit oldu. Ölmeden önce mezarının surlara en yakın noktada defnedilmesini vasiyet etti.Eyüp Sultan Hazretlerinin mezarı İstanbul’un kuşatması sırasında Akşemsettin Hazretlerinin kerametiyle bulundu. Fatih Sultan Mehmet, mezarın üzerine türbe inşa ettirdi. 1458’de Sultan tarafından türbenin yanına cami, medrese ve imaret yaptırıldı. 1766 İstanbul depreminde tamir edilemeyecek kadar hasar gören cami, dönemin sultanı III. Selim tarafından yıktırılarak yerine 1798-1800 yılları arasında yeni bir cami yapıldı.

Eyüp Sultan Hazretlerine verilen büyük değerden ötürü birçok kimse, mezarının burada olmasını istedi ve aradan geçen asırlar içinde külliyenin etrafı türbe ve mezarlarla nakış nakış işlendi.

2. AYASOFYA CAMİÎ (Hagia Sophia)

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya, Yunanca’da “kutsal bilgelik” veya “ilahî bilgelik” anlamlarına gelir.

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/hagia_sophia_ayasofya.jpg
Ayasofya Camiî (Ayasofya Müzesi) - Hagia Sophia Museum (Fatih)

Ayasofya, Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından 532-537 yılları arasında yaptırıldı. Ayasofya’nın mimarları Miletli İsidoros ve Trallesli Anthemius’tu.1453 yılında Fatih Sultan Mehmet şehri fethettiğinde tam 916 yıl boyunca kilise olarak kullanılan bu mabedin hayatında tertemiz ve yeni bir sayfa açıldı. Fatih Sultan Mehmet, şehri fethettiğinde kendisine ganimet payı olarak sadece Ayasofya’yı aldı. Mabet fetihten sonra bizzat Fatih’in imam olarak kıldırdığı ilk cuma namazı ile Sultan tarafından vakfedilerek camiye çevrildi.

Ayasofya, 1932 senesinde restorasyon amacıyla ibadete kapatıldı. 1935 yılında müzeye dönüştürülerek ziyarete açıldı.

Ayasofya’85 Yıl Aradan Sonra İlk Ezan

Ayasofya’da Temmuz 2016’da düzenlenen Kadir Gecesi programında, 85 yıl aradan sonra sabah ezanı okundu.

Ekim 2016’da Ayasofya'nın ibadete açık olan bölümü Hünkar Kasrı’na, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uzun yıllardan sonra ilk kez asaleten imam atandı. 2016 itibarıyla Hünkar Kasrı bölümünde vakit namazları kılınmaya ve minarelerinden Sultanahmet Camisi ile 5 vakit çifte ezan okunmaya başlandı.

İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünün kutlandığı bu yıl ise 29 Mayıs’ta Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu.

Ayasofya Camiî Ne Zaman İbadete Açıldı?

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, 24 Temmuz 2020 yılında kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

3. SÜLEYMANİYE CAMİÎ - Suleymaniye Mosque

Süleymaniye Camiî, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1550-1557 yılları arasında Mimar Sinan’a yaptırıldı.

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/s%C3%BCleymaniye_camii.jpg
Süleymaniye Camiî - Suleymaniye Mosque (Fatih)

Süleymaniye Camiî, tarihin benzerini kolay kolay göremeyeceği bir şantiye organizasyonu yapıldı. Camide kullanılan inşa malzemeleri, Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından getirildi. Camide dört halifeyi temsilen kullanılan dört sütundan biri İskenderiye’den, diğeri Baalbek’ten gemilerle taşındı. Üçüncüsü Saray-ı Âmire’den, dördüncüsü ise Kıztaşı’ndan getirildi.Süleymaniye Camiî’nde kullanılan ak mermerler Marmara adasından, yeşil mermerler Arabistan’dan getirildi. Süleymaniye Camiî’nin minareleri diğer camilerden farklı olarak camiye bitişik değil, avlunun köşelerine yerleştirildi.

Süleymaniye Camiî’nin dört minaresi Sultan Süleyman Han’ın İstanbul’un fethinden sonra dördüncü Osmanlı Sultanı olduğunun, minarelerde yer alan on şerefe ise 10. Osmanlı sultanı olduğunun işaretidir.

Süleymaniye Camiî’nin büyük kubbesi, iki yarım kubbe ile desteklendi. Kubbe içi duvarlarına yerleştirilen küpler ile cami içi akustiği mükemmel bir şekilde ayarlandı. Caminin kandilleri arasına yerleştirilen devekuşu yumurtaları sayesinde örümceklerin ağ örmeleri engellendi.

Mihrap üzerinde yer alan “şehper-i Cibril (Cebrail’in kanatları)” adı verilen renkli pencereler, benzersiz güzelliktedir.

Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın türbeleri caminin hemen yanında bulunmaktadır.

4. SULTANAHMET CAMİÎ (Mavi Camiî) - Blue Mosque

Sultanahmet Camiî, Sultan I. Ahmet tarafından mimar Sedefkâr Mehmet Ağa’ya 1609-1617 yıllları arasında yaptırıldı.

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/sultanahmet_Camii.jpg
Sultanahmet Camiî - Blue Mosque (Fatih)

Sultan . Ahmet, Aziz Mahmut Hüdâyi Hazretleri, Şeyhülislam Mehmet Efendi, Sadrazam Davut Paşa ve bazı büyük devlet adamları da caminin inşaatında gelip bizzat çalıştılar.Sultanahmet Camiî iç süslemelerde kullanılan yirmi binden fazla çini ve desenlerindeki mavi tonlarından dolayı turistler tarafından “Mavi Camiî/Blue Mosque” diye adlandırıldı.

5. HIRKA-İ ŞERİF CAMİÎ - Hırka-i Serif Mosque

Hırka-i Şerif, İstanbul Fatih’te Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hırkasının muhafaza edildiği camidir.

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/h%C4%B1rkai_%C5%9Ferif_camii.jpg
Hırka-i Şerif Camiî - Hırka-i Serif Mosque (Fatih)

İstanbul’un Fatih ilçesi Hırka-i Şerif semtinde bulunan cami, 1851 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır. Peygamber Efendimiz’in Veysel Karânî’ye (r.a.) hediye ettiği meşhur Hırka-i Şerif’inin İstanbul halkı tarafından burada ziyareti ve muhafaza edilmesi için yaptırılan camiye bu yüzden Hırka-i Şerif Camiî denildi.

Hırka-i Şerif Camiî Ziyaret Saatleri

Haftanın yedi günü ziyarete açık olan Hırka-i Şerif; hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilebilir.

6. AZİZ MAHMUT HÜDAYİ HAZRETLERİ TÜRBESİ / CAMİÎ - Aziz Mahmut Hudayi Mosque

Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri, İstanbul’un ileri gelen Hak dostlarındandır.

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/h%C3%BCdayi_t%C3%BCrbesi.jpg
Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri Türbesi - Aziz Mahmut Hudayi Mosque (Üsküdar)

Üstadı Üftade Hazretlerine intisap etmeden önce Bursa kadısıydı. Bir kadınının, kocasından boşanma talebinde bulunduğu ilginç bir dava, hayatını tamamen değiştirdi. Kadılığı ve müderrisliği bırakıp Üftade Hazretlerinin önüne diz çöküp talebe oldu. Hüdâyî ismi ve Aziz sıfatı, şeyhi tarafından kendisine verildi. Hüdâyî Hazretlerinin İstanbul’a gelip Üsküdar’da kurduğu dergâhı kısa zamanda bir ilim ve irfan mektebi oldu. Dönemin sultanları talebesi oldular. Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri, 1628 senesinde vefat etti.Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretlerinin vefatından önce yaptığı şu dua münasebetiyle türbesi, İstanbul halkının en sık ziyaret ettiği mekânlardan biri olmuştur:“Ya Rabbi! Kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize mensup olanlar denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler, imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler, öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın.”

Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Türbesi Ziyaret Saatleri

Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri Türbesi, haftanın yedi günü ziyarete açık olan türbe, 07:30 ile 20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

7. HZ. YUŞA TÜRBESİ VE TEPESİ (Yuşa Camiî) - Yusha Mosque

Yûşâ Tepesi, Anadolu Kavağı’nda Beykoz İlçesi sınırları içindedir.

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/hz_yu%C5%9Fa_t%C3%BCrbesi.jpg
Hz. Yuşa Türbesi - Tomb of Prophet Yusha and Mosque (Beykoz)

Tepenin zirvesinde Yûşâ’ya (a.s.) ait olduğuna inanılan kabir ve yanında bir cami vardır. Hz. Musa’nın (a.s.) kumandanlarından biri olan Hz. Yûşâ (a.s.), rivayetlere göre Hz. Musa’nın (a.s.) kız kardeşinin oğludur. Hıristiyan ve Yahudi kaynaklarında kendisinden “Yeşu” adıyla bahsedilir. Hz. Musa’nın (a.s.) vefatından sonra Hz. Yûşâ’nın (a.s.) Peygamberlik vazifesini devam ettirdiğine inanılmaktadır. Hatta İsrailoğullarını göçebelikten kurtarıp Kenan diyarına yerleştiren kişinin Hz. Yûşâ (a.s.) olduğu düşünülmektedir.Bu kabrin Hz. Yûşâ’nın (a.s.) kabri olduğu şeklindeki inanç, Beşiktaş’ta türbesi olan Yahya Efendi Hazretlerinin bir kerametine dayanmaktadır.

Hz. Yuşa Türbesi Ziyaret Saatleri

Hz. Yuşa Türbesi haftanın yedi günü ziyarete açık olan türbe, 09:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyaret edebilir.

8. TOPKAPI SARAYI (Topkapı Sarayı Müzesi) - Topkapı Palace

İnşaatına 1465 ile 1478 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet ile başlanan Topkapı Sarayı’na en son ilave binayı Mecidiye Köşkü ile Sultan Abdülmecit yaptırıldı. Bu iki padişah arasında geçen yaklaşık dört yüz yıl boyunca Topkapı Sarayı, dünyanın en büyük devletlerinden birine merkez oldu. 24 milyon km²’lik bir cihan devletinin kalbi burada attı.

İstanbul’un En Güzel Yeri

Haliç’e, Boğaziçi ve Marmara Denizi’ne hâkim küçük bir tepede, İstanbul’un en güzel yerine kondurulan saray, günümüzde yaklaşık 80 bin m²’lik bir alanı kaplamaktadır.

Topkapı Sarayı Bölümleri

 1. Bâb-ı Hümâyun (Saltanat Kapısı)
 2. Birinci Avlu (Alay Meydanı), Aya İrini Kilisesi
 3. İkinci Avlu ve Bâbü’s-Selâm, Saray Mutfakları
 4. Dîvân-ı Hümâyun veya Kubbealtı, Adalet Kulesi
 5. Dış Hazine Dairesi ve Silah Koleksiyonu
 6. Bâbü’s-Saade ve Enderun
 7. Arz Odası
 8. III. Ahmet Kütüphanesi
 9. Seferli Koğuşu
 10. Yavuz’un Süsü
 11. Fatih Köşkü
 12. Has Oda ve Mukaddes Emanetler Dairesi
 13. Bağdat ve Revan Köşkleri
 14. Enderun Ağalar Camisi ve Sofa Camiî
 15. Sofa Köşkü ve Hekimbaşı Odası
 16. Harem

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/topkapi-sarayi.jpg
Topkapı Sarayı - Topkapı Palace (Fatih)

Topkapı Sarayı, 19. asrın ortalarına doğru Dolmabahçe Sarayı’nın yapılmasıyla birlikte devlet sarayı olma özelliğini kaybetti. 9 Ekim 1924 tarihinde ise müzeye dönüştürüldü.

Topkapı Sarayı Ziyaret Saatleri

Topkapı Sarayı, salı günü hariç haftanın diğer günleri 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

9. TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ (İbrahim Paşa Sarayı) - İbrahim Pasha Palace (Museum of Turkish and İslamic Arts)

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türk-İslam eserlerini topluca kapsayan ilk müzedir. 1914’te Süleymaniye Medresesi’nin imaretler bölümünde kurulan müze, 1983’te Sultanahmet Meydanı’nda bulunan İbrahim Paşa Sarayı’na taşındı.

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde Neler Var?

Müzede, İslam dünyasının farklı köşelerinden gelmiş nadir sanat eserleri olan el yazmaları, cam eşyalar, taş ve pişmiş toprak eserler, metal ve seramik objeler sergileniyor. Ayrıca dünyanın en zengin XIII-XX. yüzyıl el işi Türk halıları koleksiyonu burada yer alıyor.

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/t%C3%BCrk_islam_eserleri_m%C3%BCzesi.jpg
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi - İbrahim Pasha Palace (Museum of Turkish and İslamic Arts) (Fatih)

XIII. yüzyıl Selçuklu halıları da koleksiyonun değerli parçaları arasında. Müzenin bir bölümü de Türk günlük yaşamının yansıtıldığı etnografya koleksiyonuna ayrılmış durumda.

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Bölümleri

 1. Rakka ve Samarra Bölümü,
 2. Şam Evrakı Bölümü,
 3. Mukaddes Emanetler Bölümü,
 4. Divanhâne Bölümü
 5. Hipodrom Kalıntıları Salonu

Ayrıca müzenin avlusunda, yaklaşık olarak 200 yaşında olduğu tespit edilen, kavuk şeklindeki gövdesiyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken çınar ağacı bulunmaktadır.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Ziyaret Saatleri

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi 1 Kasım 2018 – 31 Mart 2019 tarihleri arasında pazartesi günleri ziyarete kapalı, haftanın 6 günü ziyarete açıktır. Diğer aylar haftanın her günü ziyarete açıktır.

10. KARİYE CAMİÎ (Kariye Müzesi) - Chora Church

Khora kelimesi, Yunancada “şehir dışı, kırsal alan” anlamına gelmektedir. Kariye ismi de buradan gelmektedir. 5. yüzyılda yapılan İstanbul surlarının dışında küçük bir kilise vardı. Bizans İmparatoru I. Jüstinten tarafından 527-565 yıllarında buradaki kilisenin yerine Khora Kilisesi yaptırıldı.

Blakhernai Sarayı’na yakın olduğu için bir dönem önemli dinî merasimlerde saray kilisesi olarak kullanıldı.

Kariye’nin Kiliseden Camiye Çevrilmesi

Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethi sırasında yapı, hiçbir zarar görmedi.

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/kariye_m%C3%BCzesi.jpg
Kariye Camiî (Kariye Müzesi) - Chora Church (Fatih)

Uzunca bir süre kilise olarak kullanılmaya devam edilen Khora Manastırı Kilisesi, Sultan II. Bayezit döneminde, Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından 1511 yılında camiye çevrildi ve yanına bir de medrese eklendi. Osmanlı döneminde, camiye çevrilen mabet dışındaki manastır yapıları zamanla yıkılarak kayboldu.

Kariye’nin Camiden Müzeye Çevrilmesi

Kariye Camiî, Bakanlar Kurulu kararı ile 1945 yılında müzeye dönüştürülerek hizmet vermeye başladı.

Kariye Müzesi Ziyaret Saatleri

Çarşamba günleri dışında her gün 09.00-16.30 saatleri arasında Kariye Müzesi ziyaret edilebilir.

11. AHMET HAMDİ TANPINAR MÜZE KÜTÜPHANESİ (Alay Köşkü) - Alay Pavilion

Alay Köşkü, Topkapı Sarayı’nın dış suru üzerinde, padişahların geçit yapan alayları seyretmesi için yaptırılan köşktür.

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/ahmet-hamdi-tanp%C4%B1nar_m%C3%BCzesi.jpg
Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi - Alay Pavilion (Fatih)

Alay Köşkü’nün bulunduğu yerde 16. yüzyılda ahşap bir köşk bulunuyordu. Köşkün bugünkü binası Sultan II. Mahmut tarafından yaptırıldı. 2011 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi’ne çevrildi. Kütüphanede 1000’i aşkın yazar, 9000 kitap mevcuttur.

Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi Çalışma Günleri ve Saatleri

Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi; haftanın altı günü, pazartesi – cumartesi günleri 08.30 – 20.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kütüphane pazar günleri kapalıdır.

12. KAPALIÇARŞI - Grand Bazaar

Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında temelini attığı Kapalıçarşı Osmanlı Devleti’nin İstanbul’a kazandırdığı en büyük eserlerdendir. Asıl büyük çarşı ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından ahşap olarak inşa ettirildi.15. yüzyıldan kalan kalın duvarlı, bir seri kubbe ile örtülü eski iki yapının etrafı sonraki yüzyıllarda, gelişen sokakların üzerleri örtülerek, ekler yapılarak bir alışveriş merkezi haline geldi.

Kapalıçarşı Hakkında Bilgi

Kapalıçarşı, İstanbul’un merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerininin ortasında yer alan dünyanın en büyük çarşısı ve en eski kapalı çarşılarından biridir.

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/kapal%C4%B1%C3%A7ar%C5%9F%C4%B1.jpg
Kapalıçarşı - Grand Bazaar (Fatih)

Kapalıçarşı’da yaklaşık 4 bin dükkân bulunmaktadır ve bu dükkânlarda toplam çalışan sayısı yaklaşık 25 bin kişidir. Gün içerisindeki en yoğun zamanlarında içinde yarım milyona yakın insan barındırmaktadır. Yılda yaklaşık 91 milyon turisti ağırlayan çarşı, dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekânlarındandır. Kapalıçarşı kapıları; Beyazıt, Çarşıkapı, Çuhacıhan, Kuyumcular, Mahmutpaşa, Nuruosmaniye, Örücüler, Sepetçihan, Takkeciler, Tavukpazarı ve Zenneciler kapılarıdır.

Kapalıçarşı hanları; Ağa, Alipaşa, Astarcı, Balyacı, Bodrum, Cebeci, Çukur, Çuhacı, Hatipemin, İçcebeci, İmamali, Kalcılar, Kapılar, Kaşıkçı, Kebapçı, Kızlarağası, Mercan, Perdahçı, Rabia, Safran, Sarnıçlı, Sarraf, Sepetçi, Sorguçlu, Varakçı, Yağcı, Yolgeçen, Zincirli ve Evliya hanlarıdır.

Kapalıçarşı’da Neler Var?

Kapalıçarşı günün her saatinde hareketli ve kalabalıktır. Kapalıçarşı’da halı ve mücevheratın yanı sıra meşhur Türk işi gümüşten yapılmış eserler, bakır, bronz hediyelik ve dekoratif eşya, seramik, oniks ve deriden mamuller gibi ürünler satılmaktadır.

Kapalıçarşı Çalışma Günleri ve Saatleri

Pazar günleri ve dini bayramlar haricinde her gün 08.30-19.00 saatlerinde ziyaretçilere açıktır.

13. RUMELİ HİSARI (Rumeli Hisarı Müzesi) - Rumeli Hisari Museum (Rumeli Castle)

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden önce boğazın kuzeyinden gelebilecek saldırıları engellemek için Anadolu yakasındaki Anadolu Hisarı’nın tam karşısına Rumeli Hisarı’nı inşa ettirdi.

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/rumeli_hisar%C4%B1.jpg
Rumeli Hisarı Müzesi - Rumeli Hisari Museum (Sarıyer)

Hisarın inşaatına 15 Nisan 1452’de başlandı. İş bölümü yapılarak her bölümün inşası bir paşanın denetimine verildi, deniz tarafına düşen bölümün inşasını da Fatih Sultan Mehmet bizzat kendisi üstlendi. Hisarın inşası 31 Ağustos 1452’de tamamlandı.Hisarda açık teşhir yapılmakta, sergi salonu bulunmamaktadır. Toplar, gülleler ve Haliç’i kapattığı söylenen zincirin bir parçasından oluşan eserler, bahçede sergilenmektedir.

Rumeli Hisarı Ziyaret Günleri ve Saatleri

Rumeli Hisarı çarşamba günleri haricinde haftanın altı günü 09:00-19:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

 

İSTANBUL’DA GEZİLECEK DİNİ VE KUTSAL MEKANLAR

İstanbul’da gezilecek dini ve kutsal yerler nereler? İstanbul’da ziyaret edilen gereken kutsal mekanlar:

14. Kutsal Emanetler Dairesi 

15. İstanbul’un En İlginç Camileri 

16. İstanbul’daki Tekkeler ve Yerleri 

17. Sahabe Türbeleri 

18. Padişah Türbeleri 

19. Eyüp Sultan Türbesi 

20. Ebu’l Vefa Hazretleri Türbesi 

21. Yahya Efendi Türbesi 

22. Merkez Efendi Türbesi 

23. Mimar Sinan Türbesi 

24. Lohusa Sultan Türbesi

İSTANBUL’DA GEZİLECEK TARİHİ VE TURİSTİK YERLER - Top Tourist Attractions in Istanbul

İstanbul’da gezilecek tarihi ve turistik yerler... (The best places in Istanbul to visit.)

ADALAR’DA GEZİLECEK YERLER - Adalar Attractions

Adalar’da Gezilecek Mekanlar:

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/b%C3%BCy%C3%BCkada.jpg
Büyükada - Istanbul Islands (Adalar)

Büyükada’da;

25. Hamidiye Camiî (Hamidiye Mosque)

26. Reşat Nuri Güntekin’in Evi (Reşat Nuri Güntekin’s House)

27. Müslüman Mezarlığı (Muslim Cemetery)

28. Adakule

29. Dilburnu

30. Rum Yetimhanesi (Greek Orthodox Orphanage)

31. Adalar Müzesi (Islands Museum)

Heybeliada’da;

32. Heybeliada Camiî (Heybeliada Mosque)

33. Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi (Hüseyin Rahmi Gürpınar Mosque)

34. Deniz (Bahriye) Lisesi (Marine High School)

35. Değirmenburnu

36. Heybeliada Sanatoryumu

Burgazada’da;

37. Burgazada Camiî (Burgazada Mosque)

38. Bayraktepe

Kınalıada’da;

39. Kınalıada Camiî (Kinaliada Mosque)

BAKIRKÖY’DE GEZİLECEK YERLER - Bakirkoy Attractions

Bakırköy’de Gezilecek Mekanlar:

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/florya.jpg
İBB Florya Sosyal Tesisleri - Florya Social Facilities (Bakırköy)

40. Bakırköy Çarşı Camiî (Bakirkoy Carsi Mosque)

41. Zuhuratbaba Türbesi

42. Fildamı Sarnıcı (Fildami Cistern)

43. İstanbul Havacılık Müzesi (Istanbul Aviation Museum)

44. Sinir Hastalıkları Müzesi (Sinir Hastaliklari Museum)

45. Bakırköy Botanik Parkı (Bakirkoy Botanical Park)

46. İstanbul Akvaryum (Istanbul Aquarium)

BEŞİKTAŞ’TA GEZİLECEK YERLER - Besiktas Attractions

Beşiktaş’ta Gezilecek Mekanlar:

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/ortak%C3%B6y_camii.jpg
Büyük Mecidiye Camiî/Ortaköy Camiî - Ortakoy Mosque (Beşiktaş)

47. Sinan Paşa Camiî (Sinan Pasha Mosque)

48. Ortaköy Camiî/Büyük Mecidiye Camiî (Ortakoy Mosque)

49. Küçük Mecidiye Camiî (Kucuk Mecidiye Mosque)

50. Yıldız Hamidiye Camiî (Yildiz Hamidiye Mosque)

51. Vişnezade Camiî (Visnezade Mosque)

52. Şehzadeler Türbesi

53. Güzelce Ali Paşa Türbesi

54. Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi

55. Tuzcu Baba Türbesi

56. Yıldız Sarayı (Yildiz Palace)

57. Dolmabahçe Sarayı (Dolmabahce Palace)

58. Çırağan Sarayı (Ciragan Palace)

59. Ihlamur Kasrı

60. Yıldız Parkı

61. Yıldız Saat Kulesi (Yildiz Clock Tower)

62. İstanbul Deniz Müzesi (Istanbul Naval Museum)

63. Saray Koleksiyonları Müzesi (Milli Saraylar)

64. Barbaros Kütüphanesi (Barbaros Library)

BEYKOZ’DA GEZİLECEK YERLER - Beykoz Attractions

Beykoz’da Gezilecek Mekanlar:

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/anadolu_kava%C4%9F%C4%B1.jpg
Yoros Kalesi (Anadolu Kavağı) - Yoros Castle (Beykoz)

65. Hz. Yuşa Türbesi (Tomb of Yusha)

66. Yuşa Camiî (Yusa Mosque)

67. Anadolu Hisarı Fatih Sultan Camiî (Fatih Sultan Mehmet Mosque)

68. İskenderpaşa Camiî (Iskenderpasha Mosque)

69. Serbostani Mustafa Ağa Camiî

70. Anadolu Hisarı Müzesi (Anadolu Hisari Museum)

71. Deniz ve Su Ürünleri Müzesi

72. Kule Kütüphane Ve Kur’an Kursu

73. Anadolu Kavağı

74. Polonezköy Tabiat Parkı

75. Elmasburnu Mesire Yeri

76. Yoros Kalesi (Yoros Castle)

77. Göksu Deresi

78. Hidiv Kasrı

79. Küçüksu Kasrı

80. Beykoz Kasrı

81. Mihrabat Korusu

82. Beykoz Korusu

83. Çubuklu Korusu

84. Anadolu Feneri

85. Yuşa Tepesi

86. İshak Ağa Çeşmesi

87. Sabancı Öğretmenevi

BEYOĞLU’NDA GEZİLECEK YERLER - Beyoglu Attractions

Beyoğlu’nda Gezilecek Mekanlar:

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/galata_kulesi.jpg
Galata Kulesi - Galata Tower (Beyoğlu)

88. Arap Camiî (Arab Mosque)

89. Nusretiye Camiî (Nusretiye Mosque)

90. Molla Çelebi Camiî (Molla Çelebi Mosque)

91. Hüseyin Ağa Camiî (Huseyin Aga Mosque)

92. Yeraltı Camiî (Yeralti Mosque)

93. Kılıç Ali Paşa Camiî (Kilic Ali Pasha Mosque)

94. Güzelce Kasımpaşa Camiî (Guzelce Kasimpasha Mosque)

95. Azapkapı Camiî (Azapkapi Mosque)

96. Yeldeğirmeni Camiî (Yeldegirmeni Mosque)

97. Galata Mevlevihanesi Müzesi

98. Tophane-i Amire

99. Aynalıkavak Kasrı

100. Tophane Kasrı

101. Tophane Çeşmesi

102. Divan Edebiyatı Müzesi

103. İTÜ Bilim Merkezi

104. Haliç Kongre Merkezi

105. Fındıklı Parkı

106. Mısır Apartmanı

107. Turabi Baba Kütüphanesi

108. Kılıç Ali Paşa Medresesi (Kilic Ali Pasha Madrasah)

109. Galata Kulesi (Galata Tower)

110. Tophane Çeşmesi

111. Tophane Saat Kulesi (Tophane Clock Tower)

112. Karaköy-Beyoğlu Tüneli

BÜYÜKÇEKMECE’DE GEZİLECEK YERLER - Buyukcekmece Attractions

Büyükçekmece’de Gezilecek Mekanlar:

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/b%C3%BCy%C3%BCk%C3%A7ekmece_k%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC.jpg
Büyükçekmece Köprüsü - Buyukcekmece Bridge (Büyükçekmece)

113. Fatih Camiî (Fatih Mosque)

114. İmaret Camiî (İmaret Mosque)

115. Sokullu Mehmet Paşa Mescidi (Sokullu Mehmet Pasha Mosque)

116. Büyükçekmece Köprüsü (Buyukcekmece Bridge)

117. Sultan Süleyman Kervansarayı (Kurşunlu Han)

118. Menzil Külliyesi

119. Enver Paşa Çeşmesi

120. Enver Paşa Köşkü

​​​​​​​ 121. Sultan II. Abdülhamit Çeşmesi

122. Zeynep Dudu Çeşmesi

123. Tüyap

ÇATALCA’DA GEZİLECEK YERLER - Catalca Attractions

Çatalca’da Gezilecek Mekanlar:

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/ince%C4%9Fiz_ma%C4%9Faralar%C4%B1.jpg
İnceğiz Mağaraları - Incegiz Caves (Çatalca)

124. Ferhatpaşa Camiî (Ferhatpasha Mosque)

125. Ali Paşa Camiî (Ali Pasha Mosque)

126. Çatalca Ulu Camiî (Catalca Ulu Mosque)

127. Kaleiçi Mahallesi

128. Dağyenice Alaiye Şehitliği

129. Topuklu Çeşmesi

130. İnceğiz Mağaraları (Incegiz Caves)

EYÜPSULTAN’DA GEZİLECEK YERLER - Eyup Sultan Attractions

Eyüp Sultan’da Gezilecek Mekanlar:

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/ey%C3%BCp_sultan.jpg
Eyüp Sultan Camiî - Eyup Sultan Mosque (Eyüpsultan)

131. Eyüp Sultan Camiî (Eyup Sultan Mosque)

132. Zal Mahmut Paşa Camiî (Zal Mahmut Pasha Mosque)

133. Cezeri Kasım Paşa Camiî (Cezeri Kasim Pasha Mosque)

134. Sultan Reşad (V. Mehmet) Türbesi

135. Çift Gelinler Türbesi

136. Adile Sultan Türbesi

137. Hüsrev Paşa Kütüphanesi (Husrev Pasha Library)

138. Zal Mahmut Paşa Medresesi

139. Cafer Paşa Medresesi

140. Eyüp Tepesi

141. Eyüp Mezarlığı (Eyup Cemetery)

142. Edirnekapı Şehitliği

143. Feshane

144. Göktürk Göleti

145. Ayvat Bendi

FATİH’TE GEZİLECEK YERLER - Fatih Attractions

Fatih’te Gezilecek Mekanlar:

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/cami_%C3%A7at%C4%B1_kubbe.jpg
Süleymaniye Camiî - Suleymaniye Mosque (Fatih)

146. Şehzadebaşı Camiî (Sehzadebasi Mosque)

147. Beyazıt Camiî (Beyazit Mosque)

148. Yeni Camiî (Yeni Mosque)

149. Nuruosmaniye Camiî (Nuruosmaniye Mosque)

150. Yavuz Sultan Selim Camiî (Yavuz Sultan Selim Mosque)

151. İstanbul Murat Paşa Camiî (Murat Pasha Mosque)

152. Laleli Camiî (Laleli Mosque)

153. Sokullu Mehmet Paşa Camiî (Sokullu Mehmet Pasha Mosque)

154. Pertevniyal Valide Sultan Camiî (Pertevniyal Valide Sultan Mosque)

155. Rüstem Paşa Camiî (Rüstem Pasha Mosque)

156. Sümbül Efendi Camiî (Sümbül Efendi Mosque)

157. Küçük Ayasofya Camiî (Little Hagia Sophia Mosque)

158. Gül Camiî (Gul Mosque)

159. Fethiye Camiî (Fethiye Mosque)

160. Mesnevihane Camiî (Mesnevihane Mosque)

161. Fatih Sultan Mehmet Türbesi (Tomb of Fatih Sultan Mehmet)

162. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi (Tomb of Kanuni Sultan Suleyman)

163. Sultan II. Mahmut Türbesi (Tomb of Sultan Mahmut II)

164. Yavuz Sultan Selim Türbesi (Tomb of Selim I)

165. Sümbül Efendi Türbesi (Tomb of Sumbul Efendi)

166. Gülbahar Hatun Türbesi (Tomb of Gulbahar Hatun)

167. Sinan Paşa Türbesi (Tomb of Sinan Pasha)

168. Laleli Baba Türbesi (Tomb of Laleli Baba)

169. Şeyh Emir Ahmed-i Buharî Türbesi

170. Hatice Turhan Sultan Türbesi

171. Mehmet Emin Tokadî Türbesi

172. Hüsrev Paşa Türbesi

173. Gazi Osman Paşa Türbesi (Tomb of Gazi Osman Pasha)

174. Sultanahmet Meydanı (Hippodrome)

175. Gazanfer Ağa Medresesi

176. Süleymaniye Rabi Medresesi

177. Hamidiye Şehitliği

178. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (Museum of Islamic Science and Technology History)

179. Basın Müzesi (Press Museum)

180. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi

181. Sultan I. Mahmut Kütüphanesi (Library of Sultan Mahmut I)

182. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

183. Beyazıt Devlet Kütüphanesi (Beyazit Library)

184. Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi

185. Millet Yazma Eser Kütüphanesi

186. Köprülü Kütüphanesi

187. Atıf Efendi Kütüphanesi

188. Tarihi Uygulamalı Türk İslam Sanatları Kütüphanesi

189. Mısır Çarşısı (Spice Bazaar)

190. Sahaflar Çarşısı (Antiquarian Bazaar)

191. Sirkeci Postanesi (Büyük Postane - PTT Müze)

192. Sirkeci Tren Garı (Sirkeci Train Station)

193. Beyazıt Kulesi (Beyazit Tower)

194. Bozdoğan Kemeri

195. Yerebatan Sarnıcı (Basilica Cistern)

196. İstanbul Arkeoloji Müzesi (Istanbul Archaeology Museum)

197. Gülhane Parkı

198. Kadınlar Pazarı

199. At Pazarı

200. Ulema Semti

201. Balat

202. Vefa

203. Divanyolu

204. Yedikule Zindanları - Yedikule Hisarı (Yedikule Fortress)

KADIKÖY’DE GEZİLECEK YERLER - Kadikoy Attractions

Kadıköy’de Gezilecek Mekanlar:

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/haydarpasa_gari.jpg
Haydarpaşa Garı - Haydarpasha Station (Kadıköy)

205. Sultan Mustafa Paşa Camiî (Sultan Mustafa Pasha Mosque)

206. İbrahim Ağa Camiî (Ibrahim Aga Mosque)

207. Kethuda Camiî (Kethuda Mosque)

208. Osman Ağa Camiî (Osman Aga Mosque)

209. Kaptan Hasan Paşa Camiî (Captain Hasan Pasha Mosque)

210. Gözcü Baba Türbesi (Tomb of Gozcu Baba)

211. Barış Manço Müzesi (Baris Manco Museum)

212. Kazım Karabekir Paşa Müzesi (Kazim Karabekir Pasha Museum)

213. Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK)

214. Çocuk Kütüphanesi (Children’s Library)

215. Haydarpaşa Garı (Haydarpasha Station)

216. Sahrayıcedid Mezarlığı

KAĞITHANE’DE GEZİLECEK YERLER - Kagithane Attractions

Kağıthane’de Gezilecek Mekanlar:

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/sadabad_camii.jpg
Aziziye/Sadabad Camiî - Sadabad Mosque (Kağıthane)

217. Aziziye/Sadabad Camiî (Sadabad Mosque)

218. Alemdar Baba Türbesi (Tomb of Alemdar Baba)

219. Daye Hatun Sibyan Mektebi

220. Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi (Mehmet Akif Ersoy Library)

221. Hasbahçe Mesire Alanı

222. Hamidiye Su Terazisi

223. III. Abdülhamid Çeşmesi

224. Hasbahçe Mesire Alanı

225. Miniatürk

226. Atiye Sultan Sarayı

227. Kâğıthane Kasrı Hümayunu

228. Kasr-ı Neşat

229. Kasr-ı Cenan

230. Çeşme-i Nur 3. Ahmed Çeşmesi

231. Yeni Çeşme

232. Koşu Köşkü

233. Mir-i Ahur Kasrı

234. Kağıthane Köyü

235. Karakolhane Koğuşu

236. Kağıthane Cendere Su Terfi İstasyonu

ŞİŞLİ’DE GEZİLECEK YERLER - Sisli Attractions

Şişli’de Gezilecek Mekanlar:

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/askeri_m%C3%BCze.jpg
Askeri Müze - Military Museum (Şişli)

237. Teşvikiye Camiî (Tesvikiye Mosque)

238. Şişli Camiî (Sisli Mosque)

239. Behram Camiî (Behram Mosque)

240. Tezveren Baba Türbesi (Tomb of Tezveren Baba)

241. Behram Paşa Türbesi (Tomb of Behram Pasha)

242. Askeri Müze (Military Museum)

243. Abide-i Hürriyet Anıtı

244. Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı

SARIYER’DE GEZİLECEK YERLER - Sariyer Attractions

Sarıyer’de Gezilecek Mekanlar:

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/atat%C3%BCrk_arboretumu.jpg
Belgrad Ormanları - Belgrad Forest (Sarıyer)

245. Osman Reis Camiî (Osman Reis Mosque)

246. Ali Kethüda Camiî Ali Kethuda Mosque)

247. Neslişah Sultan Camiî (Neslisah Sultan Mosque)

248. Emirgan Hamid-İ Evvel Camiî

249. Nafi Baba Tekkesi (Tomb of Nafi Baba)

250. Sarı Saltuk Hz. Türbesi (Tomb of Sari Saltuk)

251. Ağlamış Dede Türbesi

252. Telli Baba Türbesi (Tomb of Telli Baba)

253. Yeniköy Şehitliği

254. Duatepe Parkı

255. Milli Parklar Kuş Gözlem Kulesi

256. Emirgan Korusu

257. Lale Müzesi (Tulip Museum)

258. Belgrad Ormanı (Belgrad Forest)

259. Sakıp Sabancı Müzesi (Sakip Sabanci Museum)

260. Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi (Bogazici University Library)

261. Rumelifeneri

262. Rumeli Kavağı

263. Garipçe Köyü

264. Bahçeköy

265. Yeniköy

ÜSKÜDAR’DA GEZİLECEK YERLER - Uskudar Attractions

Üsküdar’da Gezilecek Mekanlar:

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/k%C4%B1z_kulesi.jpg
Kız Kulesi - Maiden’s Tower (Üsküdar)

266. Aziz Mahmud Hüdayi Camiî (Aziz Mahmut Hudayi Mosque)

267. Mihrimah Sultan Camiî (Mihrimah Sultan Mosque)

268. Marmara İlahiyat Camiî (Marmara University Faculty of Theology Mosque)

269. Eski Valide Camiî (Valide Atik Camiî)

270. Yeni Valide Camiî (Yeni Valide Mosque)

271. Rum Mehmet Paşa Camiî (Rum Mehmet Pasha Mosque)

272. Şemsi Paşa Camiî/Kuşkonmaz Camiî (Semsi Pasha Mosque)

273. Hacı Ömer Efendi Camiî

274. Ahmediye Camiî

275. Çinili Camiî (Cinili Mosque)

276. Ayazma Camiî (Ayazma Mosque)

277. Çamlıca Camiî (Camlica Mosque)

278. Ahmed Er Rufai Türbesi

279. Şeyh Mustafa Devati Türbesi

280. Abdulfettah Akri Türbesi

281. Nur Baba Türbesi

282. Gülcü Baba Türbesi

283. Halil Paşa Türbesi

284. Abacı Dede Türbesi

285. İskender Baba Türbesi

286. İvaz Fakih Türbesi

287. Zeynep Kamil Türbesi

289. Selami Dede Türbesi

290. Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi

291. Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi

292. Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi

293. Hacı Selimağa Yazma Eser Kütüphanesi

294. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Çeşmesi

295. Beylerbeyi Sarayı (Beylerbeyi Palace)

296. III. Ahmet Çeşmesi

297. Selimiye Kışlası

298. Çamlıca Tepesi

299. Nakkaştepe

300. Çengelköy Çınaraltı

301. Otağtepe

302. Karacaahmet Mezarlığı

303. Adile Sultan Kasrı

304. Fethi Paşa Korusu

305. Kız Kulesi (Maiden’s Tower)

ZEYTİNBURNU’NDA GEZİLECEK YERLER - Zeytinburnu Attractions

Zeytinburnu’nda Gezilecek Mekanlar:

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/03/yedikule_bostanlar%C4%B1.jpg
Yedikule Bostanları - Yedikule Gardens (Zeytinburnu)

306. Merkez Efendi Camiî (Merkez Efendi Mosque)

307. Kazlıçeşme Fatih Camiî

308. Takkeci İbrahim Ağa Camiî

309. Erikli Baba Tekkesi

310. Seyyid Nizam Tekkesi

311. Yenikapı Mevlevihanesi

312. Derya-i Ali Baba Türbesi

313. Yedi Şehitler Türbesi

314. Abdülbaki Paşa Kütüphanesi

315. Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi

316. Panorama 1453 Tarih Müzesi (Panorama 1453 History Museum)

317. Uluslararası Barış Parkı

318. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

319. Yedikule Bostanları

320. Türk Dünyası Kültür Mahallesi

321. Merkez Efendi Mezarlığı

(İslam ve İhsan)Haber: Murat Karadeniz

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.